Booking

Er du medlem af en golfklub i Danmark eller udlandet, kan du bestille tider online på golfbox.

Er du ikke medlem af en golfklub, må du gerne spille på banen, såfremt du har spillet golf før og efterlever vores ordensregler.

Regler for tidsbestilling.

Der skal være minimum 2 timer og 30 minutter mellem to starttider for samme person.

Der kan maksimalt være 6 starttider pr. person i systemet ad gangen.

Der bliver så vidt muligt sendt 4 personer ud pr. starttid, dvs. hvis du eksempelvis har bestilt en tid for 2 personer, kan 2 andre personer blive booket ind på tiden.

Når man skal ud og spille på sin starttid, skal man først bekræfte, at man er mødt op og dette gøres på vores betalingsstander i Golfshoppens forhal.

SPILLEREGLER

For at kunne få den bedste oplevelse ude på golfbanen er det vigtigt, at du følger spillereglerne.

 • En person pr. golfsæt
 • Max. 4 spillere pr. hold
 • Fodtøj: kondisko eller golfsko
 • Slå ikke ud fra teestedet, før banen foran er fri
 • Hullerne skal spilles i rækkefølgen 1-9
 • De gule træningsbolde må ikke benyttes på banen eller på indspilsgreen
 • Max 8 slag pr. hul – skriv 10
 • Brug kun putter på greens
 • Riv altid efter dig i bunkers og læg græstørv på plads
 • Greenkeepere har fortrinsret – tag hensyn
 • Ret nedslagsmærker på greens
 • Golfvogne må ikke trækkes henover green og teesteder
 • Man råber “fore!” for fuld kraft, hvis en bold er på vej mod andre spillere
 • Vink hurtigere spillere foran

BUGGYREGLER

1. Regler for leje og kørsel med buggier.

1.1. Du skal have kørekort.
1.2. Der må maks. være 1 person i hver buggy.
1.3. Det er ikke tilladt at køre i buggy i påvirket tilstand.
1.4. Baneservices anvisninger på banen skal altid følges.
1.5. Alle uheld og tekniske problemer med buggierne skal anmeldes til Shoppen.

2. Regler for kørsel på 9 hullers banen.

2.1. Grusstierne på banen skal altid benyttes.
2.2. Der må aldrig køres på selve teestedet.
2.3. Der må ikke køres i eller tæt på nogen form for bunkers, hasarder eller beplantninger.
2.4. Mellem teesteder og greens skal der køres i semiroughen. Der må ikke køres i selv roughen.
2.5. Fairways må alene krydses fra semirough til semirough vinkelret på spilleretningen.
2.6. Det skal tilstræbes, at fairways krydses så få gange som muligt.
2.7. Specielt ved greens skal skiltningen altid følges.
2.8. Der må ikke køres tættere på greens end 10m.

3. Drift stop og tekniske problemer med buggier.

3.1. I tilfælde af drifts stop og tekniske problemer med buggierne kontaktes umiddelbart Greenkeepergården og den vagthavende greenkeeper på telefon 25 32 05 30.

4. Lukning af banen for kørsel med buggier.

4.1. Greenkeeperen kan afhængig af banens tilstand lukke for kørsel med buggier.
4.2. Lukning for kørsel med buggies vil blive meddelt på Klubbens hjemmeside og ved opslag på banen.

5. Overtrædelse af reglerne for kørsel med buggier.

5.1. Baneservices anvisninger på banen skal altid følges.
5.2. Baneservice indberetter alle overtrædelser til Bestyrelsen.
5.3. Bestyrelsen tager stilling til de enkelte overtrædelser.
5.4. Ved overtrædelser af reglerne vil retten til at leje en buggy kunne fratages det enkelt medlem/gæst.

NYD TUREN OG PAS GODT PÅ DIG SELV OG PÅ BANEN.