Kontakt til Passebækgård Golf Klub

Al kontakt til klubben skal ske via mail på adressen

klub@passebaekgaard.dk

Vores sekretær vil fordele mail til de relevante bestyrelsesmedlemmer