Vision for Passebækgaard Golfklub (PGK)

PGK vil være en bane som er åben for alle personer der med blot et lille kendskab til golf, kan få muligheden for at spille på banen under behørig vejledning. Banen skal være åben året rundt.
Vi vil være en klub, som på alle måder fremtræder som et godt sted at være for medlemmer, ansatte, frivillige ledere, greenfee spillere og sponsorer.
Vi vil fokusere på en konstruktiv, positiv klubånd der danner grundlag for golfspil på flere niveauer.
Vi vil tilbyde golffaciliteter af høj standard til konkurrencedygtige priser og udvikle banefaciliteterne med respekt for naturen og et sundt miljø.

Overordnede målsætninger:

Sportsligt.
At give medlemmerne mulighed for opkvalificering af deres golfspil efter evner og behov.
At tilbyde medlemmerne at deltage i turneringer.
At alle interne turneringer er selvfinancierende – (matchsponsorer etc.)
At opfordre og supporte udvikling af en elitetrup.
At opfordre til og supporte deltagelse i regionsturneringen
At gennemføre en effektiv indsats for rekruttering og fastholdelse af medlemmerne.
At fastholde en kompetent træner i klubben.
At sikre optimale træningsfaciliteter for alle medlemmer samt gæster.
At sikre at medlemmerne kan spille golf året rundt.
At fortsætte en kvalitativ udvikling af banen.

Socialt.
At skabe rammerne således at medlemmer, træner og gæster finder at PGK er et godt sted at spille golf og at opholde sig.
At arrangere medlemsaktiviteter, samt at arrangere og støtte sociale tiltag, for at styrke samarbejdet og fællesskabet i klubben.
At opfordre til på frivillig basis at deltage i klubbens arbejde.
At sikre en velfungerende restaurant.

Samarbejde/Kommunikation
At udvikle kommunikation og samarbejde både internt i bestyrelsen, mellem bestyrelsen og medlemmerne samt ejerne og herudover medlemmerne imellem.
At skabe accept blandt medlemmerne for ledelsesmæssige beslutninger, samt skabe grundlag for gennemførelse af klubbens mål i øvrigt.
At udvikle sponsor aktiviteterne, for at fastholde budgettet.
At forsøge fastholde kontingenterne på et rimeligt ansvarligt niveau.

Administration/økonomi
At overtage og udvikle PGK’s administration og økonomi.