Man er junior medlem fra man fylder 15 år til og med 18.

Årligt kontingent er kr. 1.400,- der opkræves i 2 rater primo februar og juli.