Begyndergolf

Nyhedsbrev til nye medlemmer med handicap over 54

 

Det er bestyrelsens ambition, at man skal kunne mærke, at man er blevet medlem af en golfklub. Derfor har vi som bestyrelse taget initiativ til, at der bliver taget konkrete initiativer for de medlemmer, som dette nyhedsbrev er stilet til. 

Et DGU-kort giver ikke adgang til et klubhandicap- man skal også erhverve sig golfkørekortet

 

Vi har oplevet, at medlemmer ved indmeldelse har fået deres DGU-kort. Normalt fås dette først efter erhvervelse af ”golfkørekortet”, der efterfølgende udløser et klubhandicap på 54.

Om man som ny indmeldt har fået sit DGU-kort eller ej ser vi bort fra i denne sammenhæng – men et golfkørekort skal under alle omstændigheder erhverves for at få tildelt et klubhandicap. Samtidig betyder klubhandicappet, at medlemmer kan spille på andre baner. 

Fra og med sæsonstart 2018 koster golfkørekortet 1.500 kr. som imidlertid fratrækkes årskontingentet ved efterfølgende indmeldelse i klubben.

 

Golfkørekortet: Et formaliseret forløb med træning og golfregler

 

Erhvervelse af golfkørekortet indebærer formaliseret træningsforløb med klubben protræner, et regelkursus med afsluttende prøve samt en baneprøve, der skal bestås. Klubben tilbyder nye medlemmer uden klubhandicap 5 træningslektioner, som begynder torsdag den 19/4 kl. 16-17. På klubbens hjemmeside kan man tilmelde sig træningen. Nederst i dette brev finder du en fortegnelse over mulige træningstider.

Regelkurset starter den 12/4 kl. 19 – og afholdes i restaurationen. Man møder bare op – og her aftales endvidere næste regelkursusdel.

På det første regelkursus udleveres det formular, som skal anvendes til registrering og dokumentation for deltagelse i golfkørekortets forskellige dele.

Efter erhvervelse af golfkørekortet kan man deltage i den ugentlige kaninmatch, der foregår om torsdagen og starter kl. 17.

 

TRÆNINGSTIDER

– tilmelding på klubbens hjemmeside: 

Passebækgård 2018 – begynder træning mm.

 

Golfens dag:

Søndag den 22. april kl. 10-12 – Anders er til stede fra kl. 09.00-12.00

 

Forslag til træningstider forår 2018:

Klub betalt begynder-træning:

April

Torsdag den 19. april - 16.00-17.00

Mandag den 23. april - 17.00-18.00

Torsdag den 26. april - 16.00-17.00

Mandag den 30. april - 17.00-18.00

Maj.

Mandag den 7. maj - 17.00-18.00

Torsdag den 10. maj - 10.00-11.00 - Kristi Himmel Farts Dag

Torsdag den 17. maj - 16.00-17.00

Mandag den 21. maj - 10.00-11.00 – Pinse dag

Torsdag den 24. maj - 16.00-17.00

Torsdag den 31. maj kl. 16.00-17.00

Juni.

Søndag den 3. juni kl. 10.00-11.00

August.

Søndag den 5. august kl. 10.00-11.00

Søndag den 12. august kl. 10.00-11.00

Søndag den 19. august kl. 10.00-11.00

Søndag den 26. august kl. 10.00-11.00

September.

Søndag den 2. september kl. 10.00-11.00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen