Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Søndag den 18. marts 2018 kl 13.00, Passebækgård Restauranten

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent - Bestyrelsen foreslår Jørgen Besser.

2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderende regnskab for 2017 til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget år 2018 og medlemskontingent år 2019.

5. Forslag fra bestyrelsen:

6. Forslag fra medlemmerne. Skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4. marts.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a.                    Valg af bestyrelsesmedlemmer

Arsalan Kharazami       Villig til genvalg

Bo Borchorst                   Villig til genvalg

Jørgen Skaastrup           Villig til genvalg

Lonnie Majdecki            Villig til genvalg

Susanne Christensen    Villig til genvalg

Bo Bentsen                      Ikke villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Peter Bager

b.                    Valg af bestyrelsessuppleanter

Henning t. Rasmussen Ikke villig til genvalg . Bestyrelsen indstiller Ann Jørgensen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jens Viggo Rasmussen Villig til genvalg

9. Eventuelt

          Vel mødt Bestyrelsen.

Baneinfo – efteråret 2017

Efter sommer kommer efterår, og da sommeren 2017 har været aflyst, kan vi håbe efterår og vinter, ligeledes aflyses, så vi har et rigtig godt golf halvår, at se frem til, og så vi kan få udført nogle påkrævede arbejder på banen.

I juli havde vi besøg af banekonsulent Thomas Jepsen (TJe) fra DGU, formålet, en gennemgang af banen, med fokus på greens, og den generelle pleje.

Med hensyn til greens, konkluderer banekonsulent TJe, at de fleste greens på besøgsdagen var mere eller mindre vandlidende (meget for våde).

Som årsag hertil, anføres i rapporten:

1. Manglende eller defekte dræn.
2. For tyndt vækstlag.
3. For tykt filtlag.

Forhåbentlig er de to først nævnte årsager ikke skyld i problemet, men der blev konstateret et filtlag på 3-4 cm., dette burde ikke under normale forhold være et problem, men såfremt der er drænproblemer, og for tyndt vækstlag, så skal filtlaget reduceres.

Banekonsulent TJe konkluderer herefter, at vi snarest igangsætter en reduktion af filtlaget, så dette nedbringes til omkring 0,5 cm.,en sådan reduktion vil, med nedenstående årsprogram, tage 3 – 5 år.

– Prop-optagning to-tre gange, forår og efterår, topdressing.
– Dybdevertikalskæring to gange, forår og efterår, topdressing.
– Prikning med små spyd og vertikalskæring to gange pr. måned i sæsonen.
– Let topdressing to-tre gange pr måned.

Med dette tiltag håber vi at få løst de fleste af vandproblemerne,det må tiden vise, for som banekonsulent TJe anfører i rapporten, ”Om det er nok til at løse problematikken, ved jeg ikke, men det er nødvendigt”.

Der har før være tilsvarende problemer med et for tykt filtlag, tidligere er der blevet optaget propper med 22 mm. spyd, chefgreenkeeper Thomas, har efter konsultation med kolleger mv., indkøbt 12 mm. propspyd, hvilket efter andres erfaringer, reducerer perioden, hvor greens ligner noget der er løgn, og umiddelbart skulle gøre greens anvendelige igen.

Der vil blive arbejdet på 1 green ad gangen, i en periode på ca. 2 dage vil den pågældende green være lukket, og der vil være etableret en midlertidig, ca. 40 m. fra midt green.

Det forestående arbejde, kræver en kæmpe indsats, af vore grønne mænd, jeg håber I vil påskønne dette, og selvfølgelig vise behørige hensyn, når der arbejdes på greens. Arbejderne påbegyndes, mandag den 25. september 2017.

Indkaldelse til generalforsamling

Se indkaldelsen til generalforsamlingen HER

 

Forslag til generalforsamling d. 18.03.2017- Passebækgaard Golfdklub

"For at skabe noget mere fællesskab og for at få de nye medlemmer af klubben integreret foreslår jeg at
Der arrangeres en fast ugentlig aften med kaninmatch for alle nye som alle øvrige medlemmer af klubben. Matchen spilles i handicapkategorier f. eks 3. Handicapgruppen fra 37(36) og op spiller ud fra blå tee. Resten fra rød/gul. På holdene med de nye spillere går en erfaren spiller med.
Der afsluttes med fælles spisning og uddeling af præmier. "

Indsendt d. 28.02.2017 af Gerda Mejlby medl. nr. 129 - 2173